Skip to content

VYZKOUŠEJTE NOVOU TECHNOLOGII
OBNOVY VLÁKEN A BAREV*

*Pokud dojde k situaci, že nejste s novým výrobkem Perwoll spokojeni, máte možnost jej do konce června 2024 vrátit.

PODMÍNKY AKCE

Do této propagační akce jsou zařazeny všechny níže uvedené výrobky značky PERWOLL v gelové a kapslové formě, zakoupené v období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024 na území České republiky.

  1. Každá osoba může uplatnit nárok na záruku vrácení peněz pouze jedenkrát a jen pro jeden výrobek Perwoll ze seznamu uvedeného v ÚPLNÝCH PRAVIDLECH AKCE.
  2. Propagační akce se týká pouze konečných spotřebitelů.
  3. Předpokladem pro vrácení peněz je úplné vyplnění FORMULÁŘE a zaslání výrobku Perwoll spolu s originálním dokladem o koupi na adresu zvýrazněnou níže v bode 6.
  4. Vrácené zboží musí být v původním obalu a ve vráceném zboží nesmí chybět více jako 10 pracích dávek prostředku.
  5. K výrobku musí být přiložen vyplněný formulář a originální doklad o koupi výrobku s datem nákupu, který spadá do období trvání akce. Okopírované, přeškrtnuté, neúplné, nečitelné či potrhané účtenky nebudou akceptovány.
  6. Výrobky, zařazené do této akce, spolu s originálním dokladem a vyplněným formulářem je potřeba odeslat nejpozději do 30. 6. 2024 na adresu PPM Factum a.s., se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, Česká republika. Rozhodující je datum podání zásilky potvrzené poštou. Poštovné hradí spotřebitel. Zásilka musí být označena názvem akce „Perwoll – záruka vrácení peněz“.

PERWOLL OBNOVUJE
S KAŽDÝM PRANÍM

Objevte prací prostředky Perwoll s novým složením Triple Renew, které poskytují ideální péči o vaše oblečení. Prací prostředky Perwoll nejen šetrně čistí, ale také poskytují tu nejlepší péči o vlákna, takže vaše oblečení bude vypadat jako nové! To vše v kombinaci se skvělou vůní, která zajistí dlouhotrvající svěžest vašeho oblečení.

 

NOVÁ TRIPLE RENEW TECHNOLOGIE

Nové složení Perwollu pomáhá uhlazovat roztřepená vlákna, odstraňovat žmolky, a to již po 10 praních.

Obnovuje vybledlé barvy při každém praní, a tak zachovává barevnou intenzitu vašeho oblečení.

Odstraňuje zbytky nečistot, které způsobují nepříjemné pachy a vy si tak můžete užít svěží a voňavé prádlo.

PERWOLL OBNOVUJE
S KAŽDÝM PRANÍM

( PRED | PO 10 PRANÍCH )

Zúčastněné značky

FUNGOVÁNÍ AKCE

Akce „Perwoll – záruka vrácení peněz“ umožňuje spotřebiteli vyzkoušet výrobek Perwoll ve formě pracího gelu a pracích kapslí a v případě nespokojenosti zažádat o vrácení celé částky za tento výrobek. Při úplném dodržení podmínek akce garantujeme spotřebiteli vrácení peněz. Během uvedeného termínu se mohou spotřebitelé, kteří navštíví webovou stránku www.henkel-soutez.cz/aktivity, zúčastnit akce náležitým vyplněním příslušného formuláře a zasláním výrobku spolu s originálním dokladem o koupi na adresu zvýrazněnou níže v tomto dokumentu.

 

POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, IČO 15889858, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. 2607.

 

ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je Visual Communication, s.r.o., se sídlem Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 21444/B.

 

MÍSTO KONÁNÍ A TERMÍN AKCE

Akce probíhá na celém trhu v České republice v období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

 

ZVEŘEJNĚNÍ AKCE

Akce bude zveřejněna prostřednictvím internetové stránky www.henkel-soutez.cz/aktivity a reklamních materiálů na vybraných prodejnách na území České republiky.

 

PODMÍNKY AKCE

Do této propagační akce jsou zařazeny všechny níže uvedené výrobky značky PERWOLL v gelové a kapslové formě, zakoupené v období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024 na území České republiky.

1. Každá osoba může uplatnit nárok na záruku vrácení peněz pouze jedenkrát a jen pro jeden výrobek Perwoll ze seznamu uvedeného níže.

2. Propagační akce se týká pouze konečných spotřebitelů.

3. Předpokladem pro vrácení peněz je úplné vyplnění formuláře na stránkách www.henkel-soutez.cz/aktivity a zaslání výrobku Perwoll spolu s originálním dokladem o koupi na adresu zvýrazněnou níže v tomto v dokumentu.

4. Vrácené zboží musí být v původním obalu a ve vráceném zboží nesmí chybět více jako 10 pracích dávek prostředku.

5. K výrobku musí být přiložen vyplněný formulář a originální doklad o koupi výrobku s datem nákupu, který spadá do období trvání akce. Okopírované, přeškrtnuté, neúplné, nečitelné či potrhané účtenky nebudou akceptovány.

6. Výrobky, zařazené do této akce, spolu s originálním dokladem a vyplněným formulářem je potřeba odeslat nejpozději do 30. 6. 2024 na adresu PPM Factum a.s., se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, Česká republika. Rozhodující je datum podání zásilky potvrzené poštou. Poštovné hradí spotřebitel. Zásilka musí být označena názvem akce „Perwoll – záruka vrácení peněz“.

7. Požadavek na vrácení peněz bude zpracován nejpozději do 30 dnů od data doručení výrobku a spotřebitel bude v této lhůtě prostřednictvím emailu informován o tom, zda byl jeho požadavek akceptován či nikoliv. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo vrácení výrobku akceptováno, bude spotřebiteli výrobek spolu s dokladem o koupi odeslán zpět.

8. Částka za produkt, která je uvedená na dokladu o koupi, bude zaslána na bankovní účet spotřebitele do 60 dnů od rozhodnutí o akceptování požadavku a informování spotřebitele prostřednictvím emailu. Zároveň bude spotřebiteli stejným způsobem kompenzováno poštovné, a to dle následující tabulky:

Balíkovna na adresu

Hmotnost do 15 kg

(poštovní podmínky služby Balíkovna na adresu)

Kompenzace

Cena v Kč (bez DPH)

Kompenzace

Cena v Kč (s DPH)

Základní cena 98,35 119,00
Cena pro registrované uživatele Balíkovny 90,08 109,00

 

9. Veškeré náklady vzniklé na bankovním účtu zákazníka hradí zákazník.

10. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za poštou ztracené balíčky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Pouze potvrzení o odeslání výrobku poštou není považováno za jeho doručení na správnou adresu. Z tohoto důvodu doporučujeme spotřebitelům zásilku na poště pojistit vůči ztrátě.

11. Podmínky propagační akce se nijak nedotýkají zákonných práv spotřebitele.

12. Účastí v této akci a poskytnutím údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, emailová adresa a číslo bankovního účtu) zákazník souhlasí s tím, že organizátor může zpracovávat a použít jeho osobní údaje pro účely této akce. Osobní údaje mohou být zpřístupněny společnosti Henkel a dalším jejím společnostem z koncernu Henkel. Dále spotřebitel potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu a že má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje budou smazány nejpozději do 31. 8. 2024.

13. Shromažďování osobních údajů je prováděno za podmínek, uvedených v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

ODPOVĚDNOST

Spotřebitel je povinen zásilku náležitě zabalit, tak aby nedošlo po čas přepravy k jejímu poškození, poškození obsahu a škodě na věcech jiných osob. Organizátor ani pořadatel není zodpovědný za případné škody způsobené během doručení zásilky.

 

DALŠÍ PODMÍNKY AKCE

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoli změnit, pozastavit či zrušit.
Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele i organizátora akce, a všechny ostatní na akci spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob zapojí do akce, její požadavek bude z akce vyřazen. Náhradu ceny výrobku není možné vymáhat soudní cestou.

 

PRAVIDLA

Oficiální pravidla akce jsou dostupná po celou dobu trvání akce na internetové stránce www.henkel-soutez.cz/aktivity. V případě rozporu mezi textem těchto oficiálních pravidel akce a textem na tištěných nebo elektronických reklamních materiálech platí ujednání těchto oficiálních pravidel.

 

PROHLÁŠENÍ

Účastí v této akci projevuji svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel, poskytuji dobrovolně osobní údaje a souhlasím s tím, že organizátor může zpracovávat a použít moje osobní údaje pro účely této akce (viz úplné znění pravidel). Potvrzuji, že jsem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že mám právo k jejich přístupu, právo žádat o případnou opravu zpracovaných údajů a že mám právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

VÝROBKY ZAŘAZENÉ DO AKCE

Tato akce se týká následujících výrobků z řady „PERWOLL“. Jedná se o veškeré gely a kapsle značky PERWOLL ze seznamu uvedeného níže:

Název výrobku Čárový kód výrobku (EAN)
Perwoll prací gel Black 20 praní 9000101810141
Perwoll prací gel Black 40 praní 9000101808445
Perwoll prací gel Black 60 praní 9000101809527
Perwoll prací gel Black 75 praní 9000101810295
Perwoll prací gel Black 80 praní 9000101810264
Perwoll prací gel Color 20 praní 9000101810080
Perwoll prací gel Color 40 praní 9000101810479
Perwoll prací gel Color 60 praní 9000101808568
Perwoll prací gel Color 75 praní 9000101810325
Perwoll prací gel Color 80 praní 9000101810172
Perwoll prací gel Dark Bloom 20 praní 9000101810622
Perwoll prací gel Dark Bloom 40 praní 9000101809992
Perwoll prací gel Dark Bloom 60 praní 9000101811322
Perwoll prací gel Dark Bloom 75 praní 9000101811735
Perwoll prací gel Dark Bloom 80 praní 9000101811704
Perwoll prací gel Blossom 20 praní 9000101810356
Perwoll prací gel Blossom 40 praní 9000101808476
Perwoll prací gel Blossom 60 praní 9000101809619
Perwoll prací gel Blossom 75 praní 9000101810233
Perwoll prací gel Blossom 80 praní 9000101810653
Perwoll prací gel Sport 20 praní 9000101810684
Perwoll prací gel Sport 40 praní 9000101810790
Perwoll prací gel Sport 60 praní 9000101809930
Perwoll prací gel White 20 praní 9000101810745
Perwoll prací gel White 40 praní 9000101808537
Perwoll prací gel White 60 praní 9000101809688
Perwoll prací gel White 75 praní 9000101810110
Perwoll prací gel Wool 20 praní 9000101810387
Perwoll prací gel Wool 40 praní 9000101808506
Perwoll prací gel Wool 60 praní 9000101809640
Perwoll prací kapsle Black 23 praní 9000101810561
Perwoll prací kapsle Black 35 praní 9000101811544
Perwoll prací kapsle Black 46 praní 9000101810448
Perwoll prací kapsle Color 23 praní 9000101810592
Perwoll prací kapsle Color 35 praní 9000101811513
Perwoll prací kapsle Color 46 praní 9000101810417

V Praze dne 25. 1. 2024

Back To Top