Skip to content

Henkel ČR, spol. s r. o.
Boudníkova 2514/5
180 00 Praha 8
Česká republika
Emailová adresa Pořadatele: infosoutez@henkel.com

Velmi rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy nebo připomínky.

https://www.henkel.cz

Níže uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, pro účely zodpovězení Vašeho požadavku, a to po dobu nezbytně nutnou na základě oprávněného zájmu. Příjemcem Vašich osobních údajů budou rovněž společnosti ze skupiny Henkel a VISUAL COMMUNICATION s.r.o., se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 785 365. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu, výmaz a právo vznést případnou námitku proti zpracování těchto údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým např. pro ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

    Back To Top